Twitter RSS
magnify

Schoolveiligheid en veiligheidsbeleid in beeld!

 

Landelijke meting 2016 (schooljaar 2015/2016): deelname is kosteloos
De afname van de Veiligheidsmonitor in 2016 zal landelijk plaatsvinden, in opdracht van het Ministerie van OCW. Dit betekent dat voor uw schoollocatie géén kosten zijn verbonden aan de deelname in 2016.

planning
vanaf 1 december 2015: aanmelden schoollocaties
vanaf 12 januari 2016 – 30 april 2016: afname van de vragenlijsten
vanaf juni 2016: rapportage rapportage op locatieniveau
vanaf oktober 2016: afronden project op landelijk niveau

Zelfevaluatie school en veiligheid PO / VO

Met de Veiligheidsmonitor krijgt u een gereedschap in handen waarmee u de sociale veiligheid in uw schoollocatie periodiek in kaart kunt brengen. U blijft op de hoogte van wat er leeft onder de leerlingen en het personeel op het gebied van pesten en geweld. Op basis van de verzamelde gegevens presenteren wij een rapportage op locatieniveau. U kunt de risico’s voor uw school in kaart brengen en indien gewenst gerichte actie ondernemen.

Lees meer…